An Giang dồn lực kiểm soát ổ dịch mới tại huyện Phú Tân