An Giang khẩn trương đón người dân ở vùng dịch về quê