An Giang tái áp dụng quy định cấm ra đường ban đêm khi xuất hiện nhiều ca Covid-19