Angimex (AGM) bị HoSE nhắc nhở về việc tạm hoãn trả cổ tức 2020

Angimex muốn tạm hoãn trả cổ tức năm 2020 sang năm 2022, tuy nhiên theo HoSE, doanh nghiệp đang vi phạm quy định về việc chi trả cổ tức.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán AGM - sàn HOSE) nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ngày 17/8, HoSE nhận được Nghị quyết HĐQT của Angimex về việc thông qua việc tạm hoãn trả cổ tức năm 2020 để tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian dự kiến trả là trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng thời, HĐQT Angimex sẽ báo cáo việc hoãn chi trả cổ tức này tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Trước đó tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, Angimex đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%, tương ứng số tiền chi cổ tức là 54,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Luật doanh nghiệp có quy định rõ: 'Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên. HĐQT lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ đông, thời gian và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức'.

Do đó, Angimex đã vi phạm quy định về việc chi trả cổ tức. HoSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm, Angimex ghi nhận doanh thu 1.036 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 17,4 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận đặt ra.

Năm 2021, Angimex đặt kế hoạch doanh thu 2.175 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến ở mức 10%.

Theo Gia Nguyên/Nhà báo và Công luận Link Gốc:           Copy Link
https://congluan.vn/angimex-agm-bi-hose-nhac-nho-ve-viec-tam-hoan-tra-co-tuc-2020-post156617.html

Tags: Angimex  |  trả cổ tức  |  vi phạm Luật Doanh nghiệp  |  HOSE  |  cổ phiếu AGM