Anh bắt giữ 4 đối tượng có hành vi phân biệt chủng tộc