Ánh nắng Mặt Trời đúng là có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19