Anh và xứ Wales chìm trong nắng nóng, nhiệt độ chạm ngưỡng 30°C trong tháng 9