Áp thấp có khả năng thành bão, Đà Nẵng phát Công điện ứng phó