Áp thấp nhiệt đới đổi hướng và có khả năng mạnh lên thành bão