Apple đang 'giấu' bạn một điều: iPhone 13 thua đứt iPhone 12 ở điểm này!