Âu Hà My lần đầu lộ diện sau khi ly hôn, vẫn diện áo đôi với Trọng Hưng?