Australia mở rộng dịch vụ ngoài trời, nhiều nước Nam Á nới hạn chế