BV Quân y 175 'cứu sống' hai bàn tay của nam thanh niên 24 tuổi