Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Các luật sư khuyên đề nghị giám đốc thẩm với bản án