00:00

Bà Nguyễn Phương Hằng thách Gia Bảo đến Đại Nam, cho xe tới đón tận nơi

TIN LIÊN QUAN