Bà Rịa-Vũng Tàu có 70 xã, phường 'vùng xanh,' không còn 'vùng đỏ'