Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19