Ba người trong gia đình ở Lâm Đồng bị điện giật tử vong khi dùng điện kích cá