Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần