Bạc Liêu: Huyện Hòa Bình triển khai nhanh chiến dịch bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng