Bạc Liêu: Tạm thời chưa thực hiện vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh

Chiều 13-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã thống nhất với đề xuất của Sở GTVT tỉnh, cho phép hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn nội tỉnh.

Bạc Liêu tạm thời chưa thực hiện vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh

Khi hoạt động phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, tạm thời chưa thực hiện thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời điểm hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở GTVT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát nhu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương để thống nhất tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới, trên cơ sở phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 10-10, toàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo quản lý thật chặt 'vòng ngoài'. Bạc Liêu xác định đây là biện pháp quan trọng hàng đầu trong công tác phòng chống dịch của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh Bạc Liêu kiểm soát tất cả các trường hợp người và phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh; tất cả mọi người không được di chuyển vào Bạc Liêu khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh này.

Theo TẤN THÁI/Sài Gòn Giải phóng Link Gốc:           Copy Link
http://www.sggp.org.vn/bac-lieu-tam-thoi-chua-thuc-hien-van-tai-hanh-khach-duong-bo-lien-tinh-768180.html

Tags: Bạc Liêu  |  Vận tải hành khách  |  đường bộ liên tỉnh  |  chỉ thị 19  |  nội tỉnh  |  COVID_19