Bắc Ninh xử phạt 5,2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng chống dịch