Bắc Ninh yêu cầu 100% người làm tại công trường thi công phải xét nghiệm tối thiểu 1 lần/tuần

UBND tỉnh Bắc Ninh quy định đối với các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư dự án yêu cầu các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng phải xét nghiệm tối thiểu 1 lần/tuần cho 100% người làm trên công trường, gửi kết quả xét nghiệm cho chủ đầu tư.

Theo văn bản số 2233/UBND-XDCB vừa mới ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các công trường thi công trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo tại văn bản số 2142/UBND-XDCB đối với các công trường xây dựng, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, cảng thủy nội địa, các khu vực bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ kho vận, cảng logistic.

Trong đó, đối với các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư dự án là các sở, ngành, địa phương, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị, Ban quản lý dự án xây dựng các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan yêu cầu các doanh nghiệp/nhà thầu xây dựng phải xét nghiệm tối thiểu 1 lần/tuần cho 100% người làm trên công trường, gửi kết quả xét nghiệm cho chủ đầu tư.

Giao thanh tra Sở Xây dựng; thanh tra các sở, ngành (có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành) tăng cường kiểm tra các công trình trên địa bàn tỉnh. Nếu doanh nghiệp/nhà thầu nào không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định thì xử lý vi phạm hoặc dừng thi công.

Đối với công trình xây dựng của các gia đình, công trình riêng lẻ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải yêu cầu các gia đình/chủ thầu xây dựng xét nghiệm tối thiểu 1 lần/tuần cho 100 % người lao động đang làm việc tại công trình, gửi kết quả xét nghiệm cho UBND cấp huyện.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, nếu chủ hộ/chủ thầu xây dựng không thực hiện thì xử phạt hoặc dừng thi công tùy từng mức độ vi phạm.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và các quan truyền thông tiếp nhận phản ánh của người dân, theo dõi đưa tin các cơ sở vi phạm để UBND tỉnh có hình thức xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân, người lao động nắm được và thực hiện nghiêm quy định cũng như các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, địa phương chỉ kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch (không làm ảnh hưởng đến công việc trên công trường), có biện pháp xử lý nếu các chủ đầu tư, nhà thầu, các gia đình không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch hoặc khai báo không trung thực đối với việc xét nghiệm cho công nhân, người lao động…

Theo CHU LƯƠNG/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/bac-ninh-yeu-cau-100-nguoi-lam-tai-cong-truong-thi-cong-phai-xet-nghiem-toi-thieu-1-lan-tuan-20210726162228325.htm

Tags: Tỉnh Bắc Ninh  |  chủ đầu tư  |  chủ đầu tư dự án  |  nhà thầu xây dựng  |  Công trường xây dựng  |  kết quả xét nghiệm  |  Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh  |  ban quản lý dự án  |  Vật liệu xây dựng  |  Dự án đầu tư xây dựng  |  xử lý vi phạm

netRADIO     netTV