Bác ruột bé gái bị bạo hành, xâm hại: Tùng từng thề với gia đình là không làm chuyện ác