Bác sỹ điều trị COVID-19 ra sách để đóng góp cho Quỹ phòng, chống dịch