Bài 1: Ký thác giấc mơ

Ngày 23-5-2021 sẽ là ngày hội lớn của nhân dân Việt Nam, bởi ngày ấy cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mở đầu cho hành trình lập nên kỳ tích Việt Nam trong thế kỷ 21. Thông qua lá phiếu, cử tri ký thác niềm tin và khát vọng của mình cho từng đại biểu.

Điều 2, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đã khẳng định: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tại Điều 21, Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định: ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước. ĐBQH chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. 

Thực tế ở nước ta, dù làm việc ở nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp hay tư pháp, mọi cán bộ đều phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Là đảng viên thì phải hiểu 'Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân' để hết lòng phụng sự nhân dân với tư cách là 'công bộc của dân'. Tuy nhiên, cán bộ hành pháp, tư pháp đều do các cơ quan nhà nước các cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương bầu hoặc quyết định bổ nhiệm, duy nhất chỉ có ĐBQH là do cử tri trực tiếp bầu ra để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình theo luật định!

Có thể nói, quyền làm chủ của nhân dân thể hiện cụ thể, trực tiếp và đầy đủ thông qua việc bầu ĐBQH bằng hình thức phổ thông đầu phiếu làm người đại diện cho mình. Với bản chất dân chủ như vậy, thông qua lá phiếu bầu, cử tri ký thác mong ước của mình cho ĐBQH. Nhân dân cả nước gửi gắm niềm tin của mình cho ĐBQH.

Tranh cổ động của HÀ HUY CHƯƠNG

Lịch sử phát triển đất nước đã nhiều lần ghi nhận nhân dân ký thác giấc mơ của mình cho ĐBQH và họ đã hiện thực hóa giấc mơ ấy một cách tốt đẹp. Những mốc son lịch sử như vậy phải kể đến Quốc hội khóa I được nhân dân Việt Nam bầu ra ngày 6-1-1946. Quốc hội khóa I đã khẳng định về một nhà nước công nông đầu tiên ở châu Á, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa hợp hiến, hợp pháp được nhân dân bầu ra. Tính chính danh ấy đã buộc các thế lực thực dân dù không muốn cũng phải ký với Hồ Chí Minh với tư cách người đại diện cho nhân dân Việt Nam những hiệp ước mang tính pháp lý quốc tế. Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ đã đứng vững trong thế 'ngàn cân treo sợi tóc'.

Với Quốc hội khóa I và các khóa tiếp theo, nhân dân Việt Nam tin tưởng vào cách mạng, tin tưởng vào chính thể mới, tiếp tục hy vọng về một cuộc sống độc lập, tự do của mình cho Quốc hội bằng lá phiếu bầu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự ký thác ấy thể hiện niềm tin và tinh thần đoàn kết không gì lay chuyển được. Và kết quả là qua hàng chục năm chiến đấu không ngại hy sinh, gian khổ với tinh thần 'Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ', 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do!', nhân dân ta đã hoàn toàn được giải phóng, đất nước ta đã sạch bóng quân thù. Năm 1976, nhân dân cả nước lại phấn khởi bầu ra Quốc hội thống nhất non sông, thỏa ước nguyện hàng thế kỷ của nhân dân ta về một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ. Tuy nhiên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam lúc sinh thời thường nói: 'Nước độc lập rồi mà dân vẫn đói khổ, không có tự do thì độc lập đó cũng chẳng để làm gì'... Người Việt Nam đã có lúc không có gạo ăn, biên giới phía Nam, phía Bắc không yên; bạn bè truyền thống thì lâm vào khó khăn, Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu lâm vào thoái trào, có nguy cơ tan rã... Trong hoàn cảnh chồng chất khó khăn ấy, nhân dân ta vẫn tin vào Đảng và Nhà nước, cử tri vẫn tin vào Quốc hội, vẫn ước mơ về một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh! Và cuối cùng vận hội đã đến như một quy luật 'bĩ rồi lại thái' không phụ sự hy sinh, gian khổ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta để dẹp tan thế lực thù địch bạo tàn rồi đổi mới thành công. Sự thật lịch sử đó đã được thế giới thừa nhận và thán phục.

Quốc hội nói riêng, Nhà nước Việt Nam nói chung ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với hầu hết các cường quốc trên thế giới. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng trong ASEAN cũng như trên thế giới. Việt Nam đã và đang là đối tác đáng tin cậy, bạn bè thân thiện của hầu hết các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam đang thể hiện là nước có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp thiết thực cho hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Các chiến sĩ Việt Nam trong lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được nhân dân các nước sở tại yêu mến, tin tưởng, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp của Việt Nam ngày càng có uy tín trên thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã chiếm được sự tin dùng của các thị trường khó tính như: Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia...

Giấc mơ về một Việt Nam hùng cường đang dần hiện rõ trong trái tim và khối óc mỗi người dân Việt Nam. Đúng vậy! Không có lý do gì có thể ngăn cản niềm vui sướng, niềm tin của cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử ĐBQH để bước sang thời kỳ phát triển mới của đất nước. Cử tri ký thác giấc mơ của mình cho ĐBQH cũng chính là nhân dân cả nước trao cho Quốc hội nhiệm vụ vừa vinh quang, vừa hết sức nặng nề trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Vì thế, mỗi ĐBQH cần phải phát huy vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình, nâng cao năng lực để thể hiện tốt nhất ý chí và nguyện vọng của cử tri, những người đã đặt niềm tin vào mình nhằm hiện thực hóa ước mơ, khát vọng của toàn dân tộc.

Theo quy định thì ĐBQH có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của đoàn ĐBQH; của Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên. ĐBQH phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, ĐBQH cũng phải có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật....

Với kinh nghiệm lịch sử nhân dân Việt Nam tin tưởng vào Quốc hội, cử tri cả nước sẽ tiếp tục ký thác giấc mơ của mình cho ĐBQH thông qua lá phiếu bầu một cách dân chủ và trách nhiệm. Và giấc mơ lớn về ngày hội của niềm tin và khát vọng ấy đang thôi thúc chúng ta.

(còn nữa)

Theo TS NGUYỄN VIẾT CHỨC/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://ct.qdnd.vn/ho-so-tu-lieu/bai-1-ky-thac-giac-mo-526788

Tags: bầu cử Quốc hội  |  cử tri  |  đại biểu quốc hội