Ban Bí thư kiểm tra về đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương tại Bộ TN-MT

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng do Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm nắm bắt việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, với tinh thần cởi mở, dân chủ, đoàn sẽ tiến hành theo đúng nội dung kế hoạch đề ra.

Từ kết quả kiểm tra sẽ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những ưu điểm nổi bật cần kế thừa, phát huy và những cách làm hay có thể nhân rộng. Đồng thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc để nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí trong triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cần thống nhất, nhận thức chung để thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về tiến độ thời gian và lịch làm việc cụ thể, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, việc kiểm tra thực hiện trong bối cảnh đất nước đang tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, cùng với việc tiến hành phù hợp với các nguyên tắc, quy định của Đảng thì công tác kiểm tra sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chính trị của Bộ. Bên cạnh đó, quá trình triển khai công tác kiểm tra phải đảm bảo công tác an toàn dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, việc duy trì hoạt động kiểm tra thường xuyên là việc hết sức quan trọng đối với các Đảng bộ, các các cơ quan của Trung ương và địa phương để thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương, nghiêm túc xây dựng báo cáo, tổ chức các cuộc làm việc và cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ của Đoàn kiểm tra.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng công bố Quyết định 140 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2021.

Quyết định nêu rõ đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ và Quy định số 08 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cũng theo Quyết định, Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Bí thư trong thời gian cuối năm 2021.

Theo Thu Hằng/Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ban-bi-thu-kiem-tra-ve-dao-duc-loi-song-trach-nhiem-neu-guong-tai-bo-tn-mt-778466.html

Tags: Trần Hồng Hà  |  Ban Bí thư  |  Trách nhiệm nêu gương  |  Đỗ Văn Chiến  |  Bộ Tài nguyên và Môi trường