Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ ký quy chế phối hợp công tác

Chiều 17-5, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành KHCN đối với sự phát triển của đất nước nói chung và công tác của Ban Kinh tế Trung ương nói riêng. Để công tác phối hợp được thực chất, hiệu quả, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, trong quá trình triển khai các nội dung phối hợp nghiên cứu, đề xuất, cần bám sát các nội dung Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Quan tâm đến công tác đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, có tính dự báo cùng với các đề tài nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc cho phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) của đất nước; Chú trọng nghiên cứu các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong phát triển KTXH của các nước, làm cơ sở để tham khảo trong quá trình tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối phát triển KTXH của nước ta.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN bày tỏ niềm vinh dự và phấn khởi được sự quan tâm, tin tưởng của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt khẳng định, với tiềm năng, trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ KH&CN và cộng đồng các chuyên gia, nhà khoa học trong nước sẽ nỗ lực hết mình trong phối hợp công tác với Ban Kinh tế Trung ương nhằm tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về phát triển KTXH, KHCN và đổi mới sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đã được đề ra tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi lễ, hai cơ quan đã ký Quy chế phối hợp công tác với nội dung hợp tác toàn diện từ các hoạt động nghiên cứu, tham mưu đề xuất; thẩm định các đề án, dự án lớn về phát triển KTXH, KHCN và đổi mới sáng tạo đến trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo, diễn đàn...

Theo Tin, ảnh: THÀNH TRUNG/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ban-kinh-te-trung-uong-va-ban-can-su-dang-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ky-quy-che-phoi-hop-cong-tac-659837

Tags: Ban Kinh tế Trung ương