Bạn bè quốc tế cùng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva