Bàn giao 110 tấn nông sản của tỉnh Tuyên Quang tặng nhân dân TP.HCM