Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính cho ông Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cam kết tiếp tục cùng với tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bàn giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng mới Hồ Đức Phớc, ngày 13/4. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 13/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 đồng thời tổ chức bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính giữa ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước đều đạt và vượt dự toán. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tính chung giai đoạn 2016-2020 đạt 6,89 triệu tỷ đồng với quy mô thu bình quân đạt khoảng 25,2% GDP (trước đó, giai đoạn 2011-2015 là 23,6% GDP), như vậy đã vượt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, quy mô chi ngân sách Nhà nước được quản lý trong phạm vi thu ngân sách và giảm dần bội chi, đạt tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân trong giai đoạn này là trên 28% GDP (mục tiêu là 25%-26%), giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64%, ưu tiên các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020), tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, theo đó đã cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững hơn.

'Mục tiêu quản lý, điều hành tài chính-ngân sách Nhà nước trong nhiệm kỳ 2016-2020 là tài chính phục vụ ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế-xã hội bền vững, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới,' ông Hưng cho biết.

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã được Đảng và Nhà nước tín nhiệm bổ nhiệm trọng trách đứng đầu ngành tài chính. Ông cũng bày tỏ tin tưởng tân Bộ trưởng sẽ kế thừa truyền thống đoàn kết, thống nhất của ngành tài chính, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Nhận nhiệm vụ ở cương vị mới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh những kết quả mà ngành Tài chính đã đạt được trong giai đoạn vừa qua có đóng góp lớn của nguyên Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công ngành tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cam kết tiếp tục cùng với tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó./.

Theo Hạnh Nguyễn (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-689-trieu-ty-dong-giai-doan-20162021/705645.vnp

Tags: ngân sách nhà nước  |  GDP  |  kinh tế-xã hội  |  Bộ Tài chính