Bản tin tổ lái

Bản tin tổ lái: 'Pha ve vẩy' hồn nhiên của xe tải và nỗi đau để lại cho người đi xe máy

Không rõ khi bước lên xe, người tài xế xe tải có phát hiện thấy điều gì bất ổn không?

Theo Mr. Thông/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/doi-song/ban-tin-to-lai-pha-ve-vay-hon-nhien-cua-xe-tai-va-noi-dau-de-lai-cho-nguoi-di-xe-may-8201918995652911.htm

Tags: xe tải  |  lên xe  |  người tài  |  bất ổn  |  phát hiện  |  đi xe máy  |  tổ lái  |  bản tin  |  nỗi đau  |  hồn nhiên