Báo chí Trung Quốc nói gì khi tuyển futsal Việt Nam lập kỳ tích ở World Cup?