Bảo đảm nguồn cung thịt gia súc, gia cầm dịp năm mới