00:00

Bão số 8 đang giật tới cấp 14, sóng biển cao 6-8 m

TIN LIÊN QUAN