Bảo vệ công ty nghi mắc Covid-19, Quảng Nam xét nghiệm 2.000 công nhân