Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, ở góc độ quản lý nhà nước cấp trung ương - Bộ Công Thương đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, góp phần nâng cao công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Thứ sáu, 26/11/2021 18:26

Thời sự

Tết xa nhà của lính đảo 09:48

Tết xa nhà của lính đảo

Thứ hai, 24/01/2022 | 14:18
Sẵn sàng ra khơi làm nhiệm vụ 03:31

Sẵn sàng ra khơi làm nhiệm vụ

Chủ nhật, 23/01/2022 | 23:16
Nơi quê nhà 14:44

Nơi quê nhà

Chủ nhật, 23/01/2022 | 15:10