Barca tóm gọn Thiago, MU và Liverpool tiếc ngẩn ngơ