00:00

Barca 'trói' số 10 mới Fati đến 2027 bằng 1 tỷ euro

TIN LIÊN QUAN