Bất ngờ cơ trưởng lái chiếc máy bay chở toàn đội tuyển quốc gia từ Philippines về nước