Bắt nhóm thanh niên dùng vỏ chai bia và dao, phóng xe truy sát, chém người tử vong