Bay khắp Việt Nam và Châu Á cùng vé Vietjet 0 đồng