Bé trai 4 tuổi đùa nghịch bám vào thang cuốn gặp tai nạn nghiêm trọng