Cập nhật tình hình Covid-19

Bến Tre: Hộ kinh doanh bà Dương Trang đủ điều kiện được hỗ trợ

Bà Dương Trang có hộ khẩu thường trú tại phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, nhưng hiện thuê nhà kinh doanh ở phường Phú Tân. Thời gian qua do dịch bệnh, bà không kinh doanh được, vậy bà được hưởng trợ cấp cho người thất nghiệp không? Bà đăng ký ở nơi có hộ khẩu thường trú hay nơi kinh doanh?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Qua báo cáo rà soát của địa phương, bà Dương Trang là hộ kinh doanh, bán tranh có đăng ký giấy phép kinh doanh, có đăng ký thuế và dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Do đó, bà Trang đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 10 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trường hợp của bà Trang phải đăng ký ở phường Phú Tân để nhận hỗ trợ. Hiện tại, cán bộ chuyên môn của phường Phú Tân đã hướng dẫn bà các thủ tục, hồ sơ để đăng ký nhận hỗ trợ theo quy định.

Theo Chinhphu.vn/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Doi-song/Ben-Tre-Ho-kinh-doanh-ba-Duong-Trang-du-dieu-kien-duoc-ho-tro/449423.vgp

Tags: hộ kinh doanh  |  hỗ trợ  |  khó khăn  |  người lao động