Bến Tre, Quảng Ngãi điều chỉnh các biện pháp chống dịch COVID-19