Bên trong xe ô tô nơi phát hiện nam sinh trường Gateway tử vong có gì?