Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Phòng tử vong sau hơn 2 ngày nhiễm bệnh