Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW chuyển đổi công năng thành ICU 500 giường