Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại Đắk Lắk, Bạc Liêu