Bệnh viện Chợ Rẫy siết chặt thông tin tình hình sức khỏe của Phi Nhung